Мрежа от неправителствени организации от Стара Загора постави акцент върху литературния туризъм

Мрежа от неправителствени организации от Стара Загора постави акцент върху литературния туризъм в региона

Силата на неправителствените организации е в тяхното обединение – да се изправят пред общността заедно, съюзени и консолидирани. Синергията на такава мрежа от неправителствени организации може и оказва влияние върху обществените процеси. Такива форми на сдружаване имат силата и шанса да постигнат положителна обществена промяна.

Тази идея беше заложена и развита чрез проекта на Клуб „Отворено общество“ Стара Загора „Синергия на мрежата“, който приключи успешно. Проектните дейности, свързани с шестия тематичен приоритет на „Фонд Активни граждани“ бяха изпълнени в рамките на последните 12 месеца, с финансовото съдействие на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, с размер на подкрепата 8396 евро. Реализацията на проекта допринесе за подобряване на капацитета и устойчивостта на местния нестопански сектор. Основните участници – активните неправителствени организации и неформални движения от региона, са представителна извадка от организираното регионално гражданско общество. Формулирането на значими за местната общност проблеми, решаването на които изисква мобилизиране на гражданска енергия, мотивира участието им. 16 граждански сдружения и неформални групи формираха обединена общност – естествена среда за споделяне и подпомагане на работещи граждански практики в подкрепа на значими каузи. Върху здравите основи на проектната конструкция, акумулираният опит и практическите умения, неправителствените организации и неформални общности изразиха своите нагласи и готовност за гражданско включване.

Присъствието на гражданските формирования в публичното и медийно пространство е от много голямо значение. Понякога фалшиви новини, изфабрикувани компромати и обвинения стават сериозна пречка пред пълноценното функциониране на неправителствените организации. Много често на тях се гледа дори враждебно. Липсата на умения и инструменти за публично представяне и недружелюбна понякога медийна среда, са част от причините за общественото недоверие. А неправителствените организации искат и заслужават обществото да ги познава повече и повече да вярва в добрите им намерения. Специализираното практическо медийно обучение проведено от Анна Цолова, обогати комуникативните възможности и уменията им за представяне пред общността.

Проектът предложи нов подход за влияние върху обществото. Всяка една от организациите, участващи в новоизградената мрежа сподели и разказа за своите добри постижения. Написаните кратки истории бяха събрани в „Съвместности“ – книга за успехите на неправителствените организации от региона на Стара Загора (книгата е продукт на Издателство „Инфоз“ – Стара Загора). Така малките разкази по-лесно ще достигнат до широката публика. Ще провокират съпричастност и ще повишат общественото доверие към сектора.

Акумулираната от организациите енергия, придобитият опит, практически знания и готовност за гражданско участие укрепиха капацитета и утвърдиха авторитета им в публичното пространство. Те ще продължат да си сътрудничат активно и да подкрепят значими каузи. Изгради се нов тип Мрежа от местни неправителствени организации и неформални групи, мотивирани да работят заедно.

Проектът на Клуб „Отворено общество“ Стара Загора потърси и намери решения в организираните форми на сдружаване. Като краен ефект от общите, съвместни дейности и желанието за постигане на положителна промяна, в рамките на проекта бяха изведени и селектирани важни за региона теми. Дискусионен форум с водещ Ива Таралежкова от Форум гражданско участие – София, идентифицира и осветли незащитените, обществено значими проблеми. Зареден с висок градус на обществена загриженост дебатът, потърси отговор и решения на въпроса: какво е общото добро и необходимо за местната общност? Според цялостната визия и стремеж да бъдат полезни, местните граждански сдружения се обединиха около една полезна за обществото ни идея. Дискусионният форум разписа каузата на регионалния литературен туризъм. За регион с богата литературна история и книжовни ценности като Старозагорския, литературният туризъм продължава да бъде неразработена ниша. Свидетели сме на успешни европейски и световни примери за опазване и рекламиране на литературното наследство, както и за привличане на все по-широк кръг от почитатели и туристи.

Чрез изградените нови механизми за позитивна промяна в средата, активното гражданско включване може да допринесе за решаването на този значим за местната общност проблем.

X3 07678

Пресконференция на ръководителя на проекта Лена Драголова за обявяване на резултатите от изпълнените дейности

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24