Излезе от печат новият брой на „Икономически годишник на регион Стара Загора, 2022“

Излезе от печат „Икономически годишник на регион Стара Загора, 2022“. Книгата е издание на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Изданието за 2022 г. е 21-вото и това показва, че поредицата, която събира, обобщава и анализира икономическа и фирмена информация, свързана с бизнеса в региона на Стара Загора, е полезна и устойчива във времето.

Economic Yearbook Stara Zagora Region Bulgaria 2022

И чрез новия си брой Годишникът представя водещите предприятия в област Стара Загора. Данните са събрани в класации на компаниите по различни икономически показатели – приходи от дейността им, печалба, рентабилност, брой на работниците и др. Данните са представени в сравнение с предходни години и са обобщени по икономически дейности, общини и типа на предприятията. Годишникът цитира финансова информация за повече от 500 предприятия, които са водещи за региона, като са обработени данните от годишните финансови отчети на близо 17 хиляди фирми.

Традиционно „Икономически годишник на регион Стара Загора“ представя дейността и проектите, по които работи Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Заедно с това е показан и обединеният потенциал на неправителствения сектор в Стара Загора – с информация за сдружения и инициативи, които успешно работят в сферата на бизнеса, иновациите, науката, социалните дейности. Книгата представя също и преките членове на Палатата, като включва и адресна информация за тях.

Един от акцентите през 2022 г. са българо-турските икономически, търговски и инвестиционни отношения. Изданието представя създаденото към Търговско-промишлена палата – Стара Загора Направление „Турция“, партньорски организации, развиващи дейността си в България и търговски палати от съседната държава.

Икономическият годишник се разпространява сред български и чуждестранни компании и инвеститори; структурите на местните власти; държавни институции и агенции; библиотеки; банки и други финансови дружества; търговските отдели на дипломатическите ни мисии зад граница и чуждестранните посолствата в България; търговско-промишлени палати и други бизнес организации. Годишникът достига до членове на Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в света, създадена от Европейската комисия за подкрепа на бизнеса.

Изданието е двуезично – на български и английски, пълноцветно и луксозно. То е единствено представително издание за регионалната икономика. През годините се утвърди като икономическата визитка на Старозагорска област и реално подпомага инвестиционните процеси в региона. Обработката на информацията, авторството и предпечатната подготовка на книгата са извършени от Илко Груев (вижте повече за издателската дейност на „Инфоз“ ЕООД).

Търговско-промишлена палата – Стара Загора се обръща с благодарност към ръководителите на фирмите, които подкрепят проекта, който се осъществява също и с партньорството на Община Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие и други регионални организации и институти.

Книгата може да бъде купена от офиса на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема