Повторно преболедувалите ковид могат да изтеглят сертификата си от his.bg

Всички граждани, които са повторно преболедували коронавирусната инфекция и фигурират като потвърдени случаи с положителен писиар резултат или антигенен тест в Националния регистър за борба с ковид, имат възможност да изтеглят своя електронен документ за преболедуване през портала на Националната здравно-информационна система (НЗИС). Системата беше преконфигурира в рамките на 1 работен ден.

Заявката на Министерство на здравеопазването, което е собственик на Националната здравно-информационна система, беше изпълнена от „Информационно обслужване“ АД.

За доказване на повторно преболедуване ще се признават както резултати от писиар тест, така от лабораторни изследвания чрез бързи антигенни тестове. За писиар изследване ще се издава документ по европейския модел за зелен сертификат за преболедуване с налични всички задължителни атрибути, в това число QR код, номер на сертификата, лични данни на преболедувалото лице, а също така начална и крайна дата на валидност. Документът може да се използва 14 дни след датата на положителния резултат. Валидността му е за период от 6 месеца на територията на Европейския съюз и 12 месеца в България.

covid 19

Повторно преболедувалите граждани, чийто положителен резултат е доказан с антигенен тест от лаборатория, също ще могат да ползват своето удостоверение 14 дни след датата на установяване на заразяването. Валидността на документа е 12 месеца и важи само за територията на Република България. Генерираното удостоверение е с различен формат от европейския зелен сертификат.

Задължително условие, за да бъде генериран документ за повторно преболедуване на SARS-CoV-2, е да са изминали минимум 90 календарни дни от датата, на която е поставена диагноза ковид при предходното заразяване. Ако времето между тях е по-малко, системата няма да позволи издаването на сертификат или удостоверение, тъй като се смята, че не е налице ново заразяване, а положителният тест е резултат от продължаващо предходно заболяване. Срокът от 90 дни не важи в случаите, когато дадено лице си направи лабораторен бърз антигенен тест, който е положителен, а след това го потвърди с писиар изследване, което също е положително. Подобна практика е въведена в 7 държави от Европейския съюз. Системата дава възможност за генериране на неограничен брой документи, ако са изминали 90 дни между два положителни теста.

Общият брой на изтеглените европейски зелени сертификати за ваксинация през портала надхвърли 2,3 млн., а близо 2 млн. са документите за негативен тест чрез писиар или бърз антигенен тест. Гражданите са изтеглили общо 250 хил. сертификата за преболедуване, установено чрез PCR тест, а удостоверенията за преболедувана коронавирусна инфекция, доказана чрез лабораторен антигенен тест, достигнаха 90 хил. Само за една седмица през Националната здравно-информационна система са генерирани 35 хил. удостоверения за наличие на антитела.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема