ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ получи награда за добри практики за безопасност и здраве при работа

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ получи награда за добри практики за безопасност и здраве при работа

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличена с престижната втора награда в категорията „Големи предприятия“ на националния конкурс „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2021 г. Конкурсът, организиран от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с подкрепата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, се провежда вече дванадесет години.

При оценяване на кандидатурите организаторите активно си сътрудничат и с отговорните държавни институции, работодателски и синдикални организации. В тазгодишната надпревара се включиха 30 компании от цялата страна, които бяха разпределени в няколко категории в зависимост от броя на персонала и типа дейност.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури почти 12% от общо произведената в страната електроенергия през 2021 г. и отбеляза над 15 милиона човекочаса работа без злополуки.

National Safety Awards 2021 CGME3 2nd place

„Гарантирането на безопасността и здравето на нашите служители винаги е било наш основен приоритет. Пандемията е огромно предизвикателство за всички нас и ни изправи пред редица предизвикателства, но благодарение на постоянството на всички колеги и утвърдените ни добри практики успяхме да продължим стабилната си работа и да осигуряваме необходимата електроенергия за българските домакинства и бизнеса“, споделя Николай Колев, Мениджър „Здраве, безопасност и сигурност“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Г-н Колев получи отличието от г-жа Елена Аврамова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Електроцентралата, която е една от най-големите в България, произведе електроенергията за почти половината домове в страната през изминалата година и отбеляза 15,5 милиона човекочаса без злополуки. След 12 години успешно поддържана сертификация по международния стандарт OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа, през 2021 г. организацията успешно беше сертифицирана и по новия стандарт ISO 45001:2018, който замества OHSAS, съобщават от компанията.

КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

www.infoz.bg  www.infoz.bg