ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе над 12% от електроенергията в страната през 2022 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури над 12% от общо произведената в страната електроенергия през 2022 г. Това електричество е достатъчно да покрие средногодишните нужди на над 1 300 000 домакинства в страната. Със стабилната си работа електроцентралата допринесе за сигурността на електроенергийната система на страната и да се покрият нуждите от електрическа енергия в региона в усложнената международна ситуация.

Генерираната електроенергия е със 7% повече спрямо предходната 2021 година и е най-голямото производство в дългогодишната история на централата.

„Като една от най-големите мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е от ключово значение за енергийната сигурност на страната. Освен това е и една от малкото модернизирани централи у нас, които отговарят в най-висока степен на екологичните изисквания на Европейския съюз. През отминалата година, работихме с висока степен на натоварване и допринесохме за стабилността на системата и за осигуряването на достъпна електроенергия за българския бизнес и домакинства. Отбелязахме производствен рекорд, а също и изключително постижение от над 17 милиона човекочаса без инциденти“ – заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Електроцентралата, която е част от комплекса „Марица изток“, е внедрила успешно Система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа съгласно ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018.

КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

ContourGlobal MaritsaEast 3 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема