Бизнес форум „Как да бъдем успешни на румънския пазар?“

Двустранната търговска камара България – Румъния започва поредица от срещи с предприемачи под името „Как да бъдем успешни на румънския пазар?“. Първото събитие се организира съвместно с Търговско-промишлена палата – Стара Загора и ще се проведе на 17 март 2022 г. в Стара Загора. В 8 региона на България ще бъде представена информация за румънския пазар, общата икономическа ситуация и възможностите, които се откриват пред компаниите от България.

bccbr

Двустранна търговска камара България – Румъния има за цел да подпомага и насърчава търговията между компании от различни сектори на икономиката, опериращи на румънския и българския пазар, както и да създава общи пакети от допълващи услуги и продукти за компании от региона. Работи и за популяризирането им в световен мащаб. Дейността ѝ е насочена към създаване на платформа, която предоставя актуална информация за бизнес средата в Румъния и България и да развива комуникационна система за надграждане на бизнес отношенията между двете държави. Камарата насърчава бизнес интересите на компании, които искат да стартират или доразвиват своя бизнес в България или Румъния.

Двустранна търговска камара България – Румъния предоставя необходимата подкрепа на съществуващи организации и институции в двете страни чрез собствените си офиси в София и Букурещ. Дейността на Камарата е насочена към насърчаване на сътрудничеството между България и Румъния и подпомагане на изпълнението на различни трансгранични проекти. Двустранната търговска камара България – Румъния се фокусира върху активното включване на бизнеса в области като търговия, индустрия, услуги, доставки на нефт и газ, селско стопанство и туризъм чрез организиране на специални срещи, форуми и конференции.

Събитието се провежда под егидата на Посолството на Румъния в Република България, съобщиха от Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Сред гостите ще присъстват представители на Румънското посолство, Община Стара Загора и Областна администрация Стара Загора, предприемачи от региона и представители на партньори на Двустранна търговска камара България – Румъния.

www.infoz.bg  www.infoz.bg