Ставки по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

Какви са ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци?

Ставките за единица площ по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2021 бяха определени със заповеди на министъра на земеделието. Плащането е формирано като съотношение между бюджета и допустимите площи по съответната схема за подпомагане. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) ставката за първите 30 хектара е 1809,96 лева за хектар.

При площите над 30 ектара ставката е 1206,64 лева за хектар. В рамките на Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за първите 30 хектара ще се получава по 928.47 лева за хектар и по 618,98 лева за хектар за над 30 хектара. Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) ще осигури финансова подкрепа от 2180,73 лева за хектар до 30-ия хектар на стопанствата и 1453,82 лева за хектар за над 30 хектара. Ставките за Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) са в размер на 2366,82 лева за хектар за първите 30 хектара и 1 577,88 лева за хектар за площи над 30 хектара. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) земеделските стопани ще получат 1680,12 лева за хектар за площите до 30 хектара и 1120.08 лева за хектар за площите, надхвърлящи 30 хектара. Допустимите площи по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) ще гарантират плащане от 899,64 лева за хектар за първите 30 хектара и 599,76 лева за хектар за над 30 хектара. Субсидията по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци е 13 050,46 лева.

През 2021 г. в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение в площите, които отговарят на условията за допустимост по всички схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци с изключение на Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, (домати, краставици, корнишони и патладжан), където има спад на допустимите площи с около 194,26 хектара. Разликите в ставките в сравнение с предходната година са в резултат на повечето допустими площи по схемите, за които земеделските стопани ще получат подпомагане за кампания 2021. За Кампания 2020 земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци получиха по-висок размер на подпомагането по схемите за обвързана подкрепа, в резултат на допълнителен трансфер на средства в размер на 10,5 млн. лева. от Програмата за развитие на селските региони, определен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1424 на Комисията от 08 октомври 2020 година, с цел ограничаване на последиците от пандемията от ковид и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския сектор.

Отчитайки всички изисквания на европейското и националното законодателство по схемите за обвързано подпомагане за кампания 2021 са определени максималните възможни ставки на хектар, които позволяват да се спази размерът на бюджета при отразяване на всички допустими площи по схемите.

strawberries

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема