Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе общо събрание на членовете си

В комплекс Зеленият хълм се проведе Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. На събранието се прие отчета на Управителния и Контролния съвети за дейността на Палатата за 2018 г., а така също насоките и бюджета на организацията за 2019 г.

На събранието, освен членове на Платата, присъстваха като гости много представители на партньорски институции и организации - на Областна администрация, Община Стара Загора, Омбудсмана на Стара Загора, Тракийски университет, Регионалното управление на образованието,директори на професионални гимназии Регионален исторически музей, Обществен дарителски фонд и други. Председателят на Палатата Олег Стоилов поздрави присъстващите и благодари на гостите за чудесното партньорство.

Бяха представени новите проекти и дейности в подкрепа на бизнеса, както и предстоящи събития с участие на Палатата. Адв. Мариана Илчева, председател на Центърът за медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора разказа за основните принципи и ползи от медиацията за бизнеса и обяви предстоящото обучение за медиатори.

Като основни акценти на бъдещата дейност на Палатата бяха определени:

 • Утвърждаване и разширяване на позициите на Палатата като център за информация, консултации и активно съдействие на бизнеса.
 • Подобряване на капацитета на Палатата в направления международно сътрудничество, с използване на проектите, в които участва, като Enterprise EuropeNetwork - най-голямата европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и други.
 • Продължаване и разширяване на дейността на Палатата, с активно участие на бизнеса, в направление Професионално образование и дуално обучение, като инструмент за решаване на най-големия проблем на фирмите - недостига на кадри.
 • Развитие на дейността на Центъра за медиация.
 • Продължаване и и разширяване на сътрудничеството на Палата с други институции и организации, както и връзките с обществеността.
 • Подобряване на работа с членове на Палатата с използване на индивидуален подход.
 • Засилване на капацитета на Палатата, с повишаване на експертния потенциал на оперативен екип и разширяване на взаимодействието с фирми и организации.
 • Подобряване на материално-техническа база на Палата.

Като близки предстоящи прояви на Палатата бяха представени:

 • Продължаване на активното партньорство с Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, в рамките на което на 12 май 2019 г. в Стара Загора пристига китайска бизнес делегация, а на 28 май в Тракийски университет ще се проведе втория старозагорски форум на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.
 • Провеждане на 14 май в Палатата на бизнес среща Аржентина - България за насърчаване на селскостопански технологии и търговско сътрудничество, с участието аржентинския посланик.
 • Работа по развитието на професионалното образование и дуално обучение, в партньорство с бизнеса, институции и организации.

След събранието, в неформална обстановка на чаша вино, членове и партньори на палатата обсъдиха нови възможности за партньорство.

IMG 4933

IMG 4960

IMG 4969

IMG 4971

IMG 4974

www.infoz.bg  www.infoz.bg (информация и снимки: Търговско-промишлена палата - Стара Загора)

 

На подобна тема