Близо 14% от избирателите в област Стара Загора са гласували до 11:00 часа

Към 11:00 часа избирателната активност в Старозагорска област е 13,82%. Своето право на глас са упражнили 39 811 души. Общият брой на секциите в областта е 490. Избирателите по списък са 287 827. В община Стара Загора са гласували 14,29%, община Казанлък – 14,12%, община Чирпан – 12,82%, община Раднево – 15,76%, община Братя Даскалови – 14,47%, община Гълъбово – 18,12%, община Павел баня – 10,77%, община Мъглиж – 11,54%, община Опан – 26,32%, община Гурково – 12,73%, община Николаево – 12,73%.

X3 06867

www.infoz.bg  www.infoz.bg