Избирателната активност в област Стара Загора към 12:00 часа е 20%

Избирателната активност в област Стара Загора към 12:00 часа е 20%

20,01% са гласували в област Стара Загора към 12:00 часа на 4 април 2021 г. на изборите за народни представители в 45-ото Народно събрание. Общият брой на избирателните секции е 504. Броят на избирателите по списък е 289 167 души. Най-много имащи право на глас има в община Стара Загора – 140 513. Хората могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване при изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. чрез сайта на Главна дирекция ГРАО.

Справката може да се направи и чрез телефон:

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора. Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гласували по общини в област Стара Загора

 • Община Стара Загора – 19,53%
 • Община Казанлък – 17,42%
 • Община Чирпан – 19,01%
 • Община Раднево – 23,58%
 • Община Братя Даскалови – 24,25%
 • Община Гълъбово – 28,95%
 • Община Павел баня – 20,13%
 • Община Мъглиж – 21,44%
 • Община Гурково – 22,95%
 • Община Опан – 35,85%
 • Община Николаево – 25,66%.
 • www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема