Районна избирателна комисия Стара Загора отказа да регистрира листа за народни представители от Коалиция Демократична България – обединение

Районна избирателна комисия Стара Загора отказа да регистрира листата за народни представители на Коалиция Демократична България – обединение

Районна избирателна комисия Стара Загора отказва да регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция Демократична България – обединение за 27-ми Старозагорски изборен район за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Причината за това е нередности при подписването на внесените документи.

Публикуваме решението на Районната избирателна комисия в Стара Загора.

 

Районна избирателна комисия Стара Загора

РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Стара Загора, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Коалиция Демократична България – обединение за 27-ми изборен район – Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В 16,15 часа постъпи предложение (Приложение №73-НС), от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за регистрация на листа с кандидати за народни представители от Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за 27-ми изборен район – Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., с приносители Атанас Владиславов Славов и Магдалена Владимирова Овчарова.

Към предложението са приложени 1 брой пълномощно и 19 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от предложените кандидати за народни представители.

Още при предаване на документите, приемащите членове на РИК установиха, че предложението за регистрация на кандидатската листа и пълномощното, с което приносителят на документите е упълномощен за това, не са подписани, а върху тях е поставена сигнатура, визуализираща електронно подписване на представените книжа. На основание чл.258 ал.2 от Изборния кодекс незабавно устно им бяха дадени указания да представят необходимите документи подписани собственоръчно от представляващите коалицията, както и представените разпечатани книжа (предложение и пълномощно) да бъдат изпратени на електронната поща на РИК до 17,00 часа на 12.10.2021г. (законово регламентирания срок за регистриране на кандидатски листи). Г-н Атанас Славов беше поканен да завери представените книжа, като верни с оригиналите им, но той отказа с аргумента, че заверка според него не е необходима. В 17,36 часа на електронната поща на РИК – Стара Загора постъпи имейл с подател Надежда Йорданова (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) с прикачен файл с наименование 27_PoA_Registracia_Kandidati.pdf и в 17,38 часа от същия имейл, от същия подател – 27_Предложение_РИК.pdf. Видно от публичния електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. на ЦИК, горепосоченият имейл не е сред официално декларираните електронни адреси за кореспонденция на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ. По време на заседание на РИК, в 18,02 часа, в залата влезе г-жа Магдалена Владимирова Овчарова, предоставяйки на Председателя на РИК една флаш-памет.

След съвкупната преценка на представените по-горе документи и проведените разисквания РИК Стара Загора счита, че не са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г. – липсват валидно подписани предложение (Приложение №73-НС) и пълномощно на приносителите от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 258 ал. 2, от Изборния Кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, РИК Стара Загора

РЕШИ:

ОТКАЗВА да регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция Демократична България – обединение за 27-ми изборен район – Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на сайта на Районна избирателна комисия Стара Загора на 12.10.2021 в 20:10 часа

www.infoz.bg  www.infoz.bg