За първи път у нас показват амфибийните способности на бойната машина Patria AMV

За първи път у нас показват амфибийните способности на бойната машина Patria AMV

Финландската компания Patria ще представи бойна машина за пехотата. На 28 юни в учебния център „Тюлбето“ в Казанлък ще бъде направена демонстрация на машината Patria AMV – преминаване на препятствия и стрелба.

Компанията е водещ доставчик на продукти и услуги за отбрана, сигурност и авиационна поддръжка.

На 29 юни на яз. "Копринка" за първи път в България ще бъде показана амфибийната способност на машината.

Финландската фирма и нейните компании партньори ще запознаят гостите с възможни конфигурации на Patria AMV и допълнителни системи. Темите обхващат в голяма степен проекта за модернизация на Сухопътни войски. Ще бъде представена и концепцията за производство на Patria AMV в България

www.infoz.bg