учебната година в детска градина „Камбанка”

Начало на учебната година в детска градина „Камбанка”

Детска градина „Камбанка” откри учебната година със специално тържество, което изненада и зарадва малчуганите. Откриването беше на 17.09.2018 г. Около 64 деца заедно със своите учители, родители и непедагогически персонал бяха част от тържеството.

Пораснали с още една година, те прекрачиха прага на детската градина. Възпитаниците на детска градина „Камбанка” с нетърпение и трепет чакаха да влязат в учебните стаи, за да учат нови думи, да слушат приказки и да играят със своите връстници.

Децата от яслената група бяха подготвили специална програма, с която посрещнаха новите „ученици” и зарадваха и стоплиха сърцата на малки и големи. С много голямо желание малчуганите изпълниха специално подготвени песни и стихотворения. По-големите – вече в детската градина, бяха облечени в прекрасни народни носии, закупени по проект „Светът е за всички“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът е по Приоритет 2 „Развитие на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства”.

По предложение на директора на детската градина - Диана Иванова, със средства по проекта, за първия учебен ден на всички детски групи бяха подарени детски книжки с приказки на стойност 180 лева. Основната идея е да има действаща детска библиотека в образователната институция и децата да имат лесен и достъпен досег с книгите, за да се повишава интересът им към образованието, знанието и учението.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: