Празнично посрещане на новата учебна година в Мъглиж

Празнично посрещане на новата учебна година в община Мъглиж

Образованието е един от основните приоритети на ръководството на Община Мъглиж. Това съобщи Ваня Желязкова, специалист „Образование и култура” в Общината. „Новата учебна година започна успешно. Сградите и базата на седемте училищата и на петте детски градини са в добро състояние.

Цялостен ремонт беше извършен на покрива на Народно читалище „Св. Паисий Хилендарски“ - с. Зимница. Общият брой на учениците, които влязоха в класните стаи през новата учебна година е 1094. Първокласниците в община Мъглиж са 100. Всички те получиха подаръци от кмета Господин Господинов - полезен комплект от ученически принадлежности заедно с пожелание лично от него към всяко дете за успех в предстоящата учебната година.

На всички директори на училищата бяха поднесени букети от цветя и поздравителни адреси от името на кмета на общината. А в селата ученици и учители получиха поздрави и пожелания за успехи и от кметовете на населените места. Детските градини на територията на общината се посещават от 328 деца. Ваня Желязкова увери, че всички деца са обхванати и посещават училище, но за целта институциите работят усилено и си взаимодействат, за да няма изпадащи от образователната система. Общината и Народно читалище „Пробуда - 1869“ в Мъглиж прилагат разнообразни и привлекателни извънкласни форми, които целят приобщаването на децата. В навечерието на 24 май, всяка година се провежда Карнавал на приказни герои, в който участват ученици от всички училища. Те пресъздават любими свои приказни герои, облечени със съответните костюми. Най-изявените получават от кмета медали и грамоти.

Пространствата около училищата са добре осветени. Във всички има видео наблюдение и охрана. На децата, които са на целодневно обучение е осигурен топъл обяд. Пътна маркировка на улиците има, но на места тя е износена.

Училищата разполагат с необходимите преподаватели, които са добре квалифицирани, каза Ваня Желязкова. Тази година за първи път са отпуснати целеви средства от Министерството на образованието и науката за работа с уязвими групи и в момента се назначават психолози, ресурсни учители, помощник-учители и образователни медиатори.
15 учители от програмата на “Заедно в час” преподават в област Стара Загора от началото на новата учебна година. Те работят в 8 училища в Стара Загора, с. Ягода, с. Ръжена, с. Паничерево, с. Горно Черковище и град Николаево. Мисията на „Заедно в час“ е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема