Живко Тодоров: Насилието сред учениците трябва да се наказва строго

Цялото общество трябва да проявява нетърпимост към насилието и агресивното поведение сред учениците. Това заяви по време на открита среща в зала "Славейков" в Община Стара Загора кметът Живко Тодоров. Форумът се състоя по негова инициатива, провокирана от зачестилите случаи на агресия сред подрастващите.

Преди дни 17-годишната Емили от СОУ "Железник" нанесе побой с палка приятелката си Стела, в резултат на което пострадалото момиче беше настанено в отделение по неврохирургия. Причините за абсурдната проява на саморазправа не са ясни.

В никакъв случай не можем да толерираме подобно поведение и то трябва да бъде наказано по съответния ред, коментира още кметът. Според него е изключително важна превантивната дейност и Община Стара Загора ще съдейства чрез изграждането на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск (бившето кино "Жельо Диманов"), с които ще се занимават психолози и педагози.

Посланието на ръководството на Община Стара Загора е директорите на училищата да оказват по-стриктен и строг контрол, заяви кметът. Според него до голяма степен проблемите сред подрастващите са провокирани и от липсата на внимание към децата от страна на техните родители.

Освен това срещите с родителите в училище са силно занижени, което води до липса на обмяна на информация с преподавателите. Също така директори на училища спестяват случаите на насилие пред Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, каза зам.-кметът Иванка Сотирова.

Тя акцентира на това, че за разлика от други общини, в Стара Загора не е въведен вечерен час за учениците, защото местната администрация е на мнение, че не трябва да се прилагат ограничителни мерки. За сметка на това обаче поведението на подрастващите трябва да бъде съобразено със законите.

Радост Овагимян от Превантивно-информационния център по зависимости в Стара Загора коментира проблема с продажбата на наркотици в дворовете на училищата и призова правоохранителните органи за строг контрол. Тя посъветва ако родители и учители забележат агресия в поведението на детето да проверят внимателно дали това не се дължи на употреба на дрога, а не да отминават факта с безразличие.

В срещата, посветена на насилието сред подрастващите, участваха още: директорите на училища, училищни психолози, представители на училищните настоятелства, Постоянната комисия по спорт и младежки дейности при Общински съвет – Стара Загора, Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни, Младежкият общински съвет и др.

Срещата приключи с решението за създаване на обществен съвет от представители на всички институции, които осъществяват превенция срещу противообществените прояви при подрастващите. Общественият съвет ще започне да функционира от следващата седмица и негова задача е да се набележат конкретни мерки и да бъде създаден план за прилагането им. Дейността на съвета ще бъде подкрепена финансово от общинския бюджет. Общественият съвет ще осигури специализирана помощ от училищните психолози, които да работят отблизо с младите хора на възраст 13 - 19 години.

obshetstven savet prevencia stara zagora

infoz autor Венета Асенова, www.infoz.bg

На подобна тема