12 500 сигнала са получени на Горещия телефон на Община Стара Загора през 2022 г.

На денонощния Горещ телефон на Община Стара Загора (0800 157 37) са получени 12 500 сигнала през 2022 г. Това сочи справката на звено „Градска мобилност“. Оттам отчитат увеличение с 11% спрямо 2021 г. Всяко едно обаждане се регистрира в системата и бива насочено по компетентност. Най-често телефонът за сигнали е използван във връзка с неправилно паркирани автомобили – 3686 броя обаждания.

1400 са подадените оплаквания, свързани с нарушаване на обществения ред. Сигналите, които са насочени към компетенцията на звено „Озеленяване и комунални дейности“ са 1284. За проблеми с уличното осветление е сигнализирано 1204 пъти. Най-малко обаждания е имало във връзка с казуси, касаещи етажна собственост, както и с общински жилища – само 6.

От звеното отчитат още, че поради осъществяването на мащабния ВиК проект, изпълняван от държавното дружество в момента, са се увеличили сигналите за аварии и проблеми с пътната инфраструктура на местата с изкопна и строителна дейност. 

За периода 1 януари – 31 декември 2022 г. има получени 1382 сигнала за автомобили, които е трябвало да се репатрират, като в тази бройка не фигурират 103 подадени сигнала за съдействие от „паяка“ при преместване на автомобили при авария, или друго мероприятие, 181 броя за излезли от употреба леки автомобили, 474 броя за паркиране на предплатено паркомясто, както и 3137 броя за премахване на поставена скоба.

Увеличават се подадените сигнали, получени на платформата на Община Стара Загора – signal.starazagora.bg. За изминалата 2022 г. са били 1862 броя в сравнение със същия период на 2021 г., когато са били 1377. Впечатление прави, че през сайта на администрацията най-голям брой са сигналите, свързани с проблеми с уличното осветление, следвани по брой от тези с чистотата и неправилното паркиране. Постъпилите предложения са 99 броя. Голяма част от тях са свързани с подобряване на градската среда.

Община Стара Загора е реагирала на всички сигнали, за които има правомощия, а останалите са насочени към компетентните органи. 

telephone

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: