Прием на деца в общински детски градини и яслени групи в Стара Загора

Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и яслени групи на територията на община Стара Загора е активна от 24 януари. Кандидатстването е изцяло онлайн, а графикът на дейностите за класиране за предстоящата 2023 г., са публикувани в раздел Класиране / График на дейностите, както и на сайта на Община Стара Загора. Свободните места за децата, родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 г. ще бъдат обявени на 27 януари.

Системата за електронно класиране може да бъда намерена тук.

На 30 януари, в 12:01 часа системата се отваря за регистрация на нови заявления. Децата, родени 2020 г. и кандидатстващи за прием в първа група за предстоящата 2023/2024 учебна година, ще могат да подават заявления за прием от 3 април.

Входящият номер на подаденото заявление за прием ще бъде изключен като фактор, който оказва влияние в класирането. За всяко класиране ще се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя, децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това ще доведе до отпадане на субективен фактор при класиране на децата, тъй като много от родителите са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием. С изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички, подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.

crayons

www.infoz.bg  www.infoz.bg