Община Стара Загора търси най-добрите идеи за благоустрояване на градско пространство

На 7 февруари 2024 г. от 18:00 часа в зала „Петко Славейков“ в Стара Загора ще се проведе дискусия, с която ще се даде своеобразно начало на процеса по реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“. Община Стара Загора започва подготовката на архитектурен конкурс за зоната между двата градски централни парка – „Александър Стамболийски (Алана) и „Пети октомври“ (Градската градина).

Те включват улица „Пазарска" и площадното пространство, заключено в карето между бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Руски“, ул. „Св. Княз Борис“ и ул. „Кольо Ганчев“. В подготовката му ще бъдат поканени да се включат жителите на Стара Загора и експерти от различни професионални браншове.

Проучването ще се проведе в две части – публично допитване и дискусия, предвидени за 7 февруари, и анкета, насочена към специалисти в областта на архитектурата, градското планиране и други, пряко заинтересовани сектори, които ще изразят професионалното си становище. Получените мнения на старозагорци и браншовите представители ще бъдат обобщени в доклад, който ще даде насока за изработване на заданието за архитектурния конкурс.

Предварителното проучване ще се провежда онлайн до края на месец февруари 2024 г. на електронната страница https://competition.bg/marketzone.

MAP sz

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: