Община Стара Загора с пилотен иновативен проект за преодоляване на ефекта „Градски топлинен остров“

На 4 декември 2023 г. от 11:00 часа в междублоковото пространство в кв. „Железник“, на жилищните сгради с административни адреси: ул. „Загорка“ № 31; ул. „Загорка“ № 33; ул. „Старозагорско въстание“ № 26 и ул. „Старозагорско въстание“ № 28, ще бъде направена символична първа копка за реализиране на проект „Зелени решения за междублоково пространство в кв. „Железник“ за преодоляване на „Градския топлинен остров“.

green heart

Община Стара Загора ще изпълни иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в градското развитие. Целта е преодоляване на ефекта на „Градския топлинен остров“ и превръщане на междублоковото пространство в привлекателно екологично ориентирано зелено място за отмора, спорт и детски игри.

Пилотният проект на Община Стара Загора се изпълнява в рамките на Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България и се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (2014 - 2021) чрез Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по Приоритетна ос „Климат“.

новини Стара Загора  www.infoz.bg