Представят условията за кандидатстване пред Националния иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира информационен ден за иновативни компании и научни организации от областите Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Ще бъдат разяснени условията за кандидатстване пред Националния иновационен фонд. Форумът ще се проведе на 27 септември 2016 г. от 11 часа в зала 2 на хотел Верея, Стара Загора.

Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г.

change

www.infoz.bg

den energetika 2018