Общината приема номинации за наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“

В Община Стара Загора се приемат мотивирани предложения за наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“. Те могат да бъдат направени от държавни и общински органи; обществени и професионални организации и творчески сдружения, както и от граждани на общината.

Предложенията се подават до кмета на Общината в писмен вид, не по-късно от 15 април. Подадените след тази дата предложения не се разглеждат.
Наградите се присъждат в две направления: наука и образование; култура и изкуство. Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и колектива. Тя се присъжда в съответствие с принципите за публичност и прозрачност, свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати.

Obshtina Stara ZagoraС наградата „Стара Загора“ се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в община Стара Загора.

Награда „Млада Загора“ се присъжда на учащи за изключителни постижения и извоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.

След изтичане на срока за подаване на предложенията, те се публикуват в интернет страницата на Общината и в местната преса. Специално назначена от кмета комисия разглежда всички постъпили материали по направените предложения, като има право да изисква допълнителни данни по тях; организира публични дискусии; прави допитване до гражданството чрез интернет страницата на Общината, средствата за масово осведомяване, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на общината и на други общодостъпни места за набиране на мнения; извършва и други дейности в тази връзка по собствена преценка.

В срок до 30 април комисията ще разгледа и обсъди предложените кандидатури с всички постъпили материали и ще внесе становище до кмета.

Наградите, специална грамота и парична премия в размер на 1000 лв., се връчват на тържествена церемония по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24