Датите, на които ще се фактурира водата през декември

Датите, на които ще се фактурира водата през декември

Във връзка със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора съобщава, че през декември 2020 г. няма да извършва измерване на употребените количества вода, с изключение на клиентите, чието отчитане се осъществява, чрез дистанционни водомери.

С оглед на приключването на календарната 2020 г., фактурирането на ВиК услугите ще стане на следните дати: 6, 10 и 15.12.2020 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора пожелава на всички клиенти весели Коледни и Новогодишни празници!

От ръководството!

vik stara zagora info

www.infoz.bg  www.infoz.bg