Собственици на водомери, които не са отчитани над 1 година, да се свържат с инкасатор

Собственици на водомери, които не са отчитани над 1 година, да се свържат с инкасатор

От "Водоснабдяване и канализация" - Стара Загора уведомяват всички потребители и собственици на необитаеми имоти, или на имоти, чиито водомери не са отчитани повече от една година, да се свържат с инкасатора за проверка и отчет.

Собствениците на имоти, които не се използват, следва да подадат заявление за необитаемост в центровете за работа с клиенти или управленията по райони.

От дружеството напомнят, че съгласно чл. 24, ал. 1 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги, потребителите са длъжни да осигурят свободен и безопасен достъп на длъжностните лица на ВиК оператора за извършване на проверка и отчет на водомерите на сградното водопроводно отклонение (общ) и индивидуалните водомери.

При отказ на потребителя да осигури достъп на длъжностното лице на оператора до водомера, и/или при неосигуряване на достъп за отчитане на показанията на водомер повече от една година, разходът на вода се изчислява по реда на чл. 49 от Общите условия - по пропускателната способност на водопроводната инсталация, непосредствено преди водомера, при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 м/сек., за за периода до предишен реален отчет (за 1 месец 82 куб. м за тръба ½).

vik stara zagora info

www.infoz.bg

Теми: