200 млн. евро за ВиК сектора до 2020 г.

Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, съобщиха от пресцентъра.

Той участва в Петата национална конференция „ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период“, която е организирана от Камарата на строителите в България. Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първият прием за инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. По него допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и ВиК операторите, добави той.

ВиК строителствоПо време на конференцията заместник-министър Грудев коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 договора със 136 общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 326 км и 518 км изградени нови съответно водопреносна мрежа и канализационна мрежа“.

Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните социално-икономически елементи за населените места в България, като той способства и за опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. По Програмата за развитие на селските райони имаме вече един изминал програмен период, който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй като малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им.

infoz autor www.infoz.bg