Собствениците на необитаеми имоти подават декларация във ВиК - Стара Загора

Необитаемите имоти се декларират във "Водоснабдяване и канализация" - Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора уведомява, че всеки абонат, собственик на необитаем имот, е задължен да подаде в офис на дружеството писмено заявление, като посочи от кога и за какъв период от време, обектът няма да бъде използван.

След 18 септември 2017 г. на имотите без подадена декларация за необитаемост и неосигурен достъп за отчет на водомера, ще бъдат начислявани количества вода, съгласно чл. чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

За водомерите с дистанционно отчитане подаването на декларация не се изисква.

vik stara zagora info

www.infoz.bg

Теми: