Община Стара Загора ще участва в Европейската индустриална седмица

От днес до 25 февруари Община Стара Загора ще вземе участие в Европейската индустриална седмица 2021 година. Темите на форума ще бъдат насочени върху ускорената зелена и цифрова трансформация на Стара Загора, както и върху променящата се глобална конкурентна среда в контекста след COVID-19.

obshtina sz 03 1

Събитието ще се провежда онлайн платформата Zoom и в него участие ще вземат кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и Симеон Дянков - икономист и вицепремиер и министър на финансите в период от 2009 - 2013, Лиляна Павлова- заместник-председател на Европейската инвестиционна банка. Във форума участие ще вземат още представители от страна на Международния валутен фонд, Министерство на финансите, Фонд на фондовете, Министерство на енергетиката, Министерство на труда и социалните политики и др.

Дните на индустрията на Европейския съюз са водещо ежегодно събитие в Европа, посветено на промишлеността и европейската икономика. Събитието е основна платформа, включваща широк кръг от партньори за обсъждане на индустриални предизвикателства в областта на промишлеността, като през последните години Европейската комисия организира Дните на индустрията на ЕС като възможност за заинтересовани страни, граждани и бизнес да се включат в този диалог, за да се гарантира, че политиката на европейско, национално, регионално и местно ниво ще отразява всички интереси и ще създаде условия на европейската индустрия да осигури работни места, растеж и иновации в Европа.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24