Европейските енергийни пазари преминават към мечи условия – месечен анализ на Axpo

Опасенията за сигурността на енергийните доставки в Европа намаляват, но се появяват и нови рискове, които могат да повлияят на предлагането. В месечния си анализ Анди Зомер, директор на отдела за Фундаментален анализ и моделиране в Axpo Solutions, коментира факторите на европейските енергийни пазари и ситуацията около някои основни суровини – природен газ, ядрени мощности, въглища. 

natural gas

Европейските енергийни пазари приключиха летния сезон с песимистични фундаментални очаквания, като опасенията за сигурността на енергийните доставки продължиха да отслабват. Запасите от газ се увеличиха значително и достигнаха най-високите си нива, регистрирани за това време от годината, докато запасите от въглища останаха на нива, близки до средните за последните пет години. Запасите от водни ресурси бяха друг важен фактор, който се отрази на тази низходяща тенденция, тъй като обилните валежи в края на август подобриха баланса на водните ресурси в цяла Европа. В Скандинавския регион интензивните валежи осигуриха рекордни отрицателни спот цени и доведоха до бързо възстановяване на запасите от вода в Норвегия. Някои от тях дори надхвърлиха максималния си капацитет, което увеличи възможността за повишен износ към континентална Европа през предстоящата зима.

Междувременно няколко френски ядрени реактора, които отдавна бяха изведени от работен режим поради проблеми с корозията, бяха отново пуснати в пазарна експлоатация. Това доведе до значително увеличение на излишъка от ядрено производство на годишна база, като понижи огромната рискова премия по френските договори за електроенергия през зимата, която спадна с повече от 100 евро/MWh през предишните два месеца.

Но въпреки горепосочените мечи тенденции, през август 2023 г. се появиха рискове с предлагането, които отново поставиха на изпитание устойчивостта на европейските енергийни пазари. Перспективата за евентуална стачка на персонала в австралийски съоръжения за износ на втечнен природен газ предизвика несигурност в доставките на световния пазар на газ предвид факта, че една масова стачка може да намали световните доставки на втечнен природен газ с около 7%, което увеличи значително европейските договори за газ през първата половина на август. Европа рядко внася австралийски втечнен природен газ, но на купувачите от Азия би се наложило да закупуват заместващи обеми, което би довело до засилена конкуренция между Азия и Европа. Въпреки все още съществуващата вероятност от стачни действия (към момента на изготвяне на анализа), тяхното въздействие върху газовите баланси в Европа би било ограничено предвид достатъчните запаси от газ. Освен това ежегодните профилактични дейности и прекъсвания, засягащи норвежките газопроводи, ограничават доставките на газ в Европа и запазват рисковете за доставките, които досега се поемаха в достатъчна степен от европейските газохранилища.

По отношение на въглищата засиленият внос от Китай и намалените обеми на износа от Колумбия свиха предлагането в световен мащаб. Но техният бичи ефект беше отслабен от по-големия износ от Индонезия и Австралия. Освен това конкурентните цени на газа, подобрените доставки на ядрена енергия и трайното намаляване на търсенето ограничиха промишленото потребление на въглища, като това почти не остави възможности за чувствително повишаване на цените на въглищата. Междувременно всички посочени мечи тенденции задържаха цените на квотите в Европейския съюз в ценовия коридор 85 – 90 евро за тон за по-голямата част от времето, въпреки че сезонното намаление на обемите на търговете през август също беше подкрепящ, но краткотраен фактор. Към септември пазарите изчакват да разберат дали близките до максимума европейски запаси от газ ще стимулират по-нататъшни пазарни корекции, като например увеличено използване на украинските хранилища, или сриване на цените на газа в контекста на намаляващия нагнетателен капацитет. Наред с това се очертава риск от повишение на цените поради евентуални продължителни стачни действия в съоръженията за втечнен природен газ в Австралия и сезонната заплаха от урагани в Мексиканския залив.

Автор: Анди Зомер, директор на отдела за фундаментален анализ и моделиране в Axpo Solutions


axpo logo

Анализът се разпространява само с информационна цел и не е препоръка за вземане на търговски или инвестиционни решения.


* Axpo е най-голямата ютилити компания в Швейцария и лидер в международната търговия с енергия. Компанията е активна в 40 държави в Европа, Северна Америка и Азия. Axpo публикува своите анализи на месечна база, като те са изготвени от Анди Зомер, директор Фундаментален анализ и моделиране в Axpo Solutions.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg