Област Стара Загора удължава грипната ваканция до 27 януари 2023

Във връзка с повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип временни противоепидемични мерки са въведени в следните области: в област Ямбол грипна епидемия е обявена в периода 25 – 31 януари 2023 г., като учебният процес е преустановен в периода 26 – 31 януари. Област Пловдив удължава обявената грипна епидемия до 31 януари, като учебният процес е преустановен в периода 25 – 31 януари.

clinical thermometer

Област Ловеч удължава грипната епидемия до 27 януари, като учебният процес е преустановен до 24 януари.

Област Пазарджик удължава грипната епидемия до 31 януари, като учебният процес е преустановен до 24 януари.

Област Габрово удължава грипната епидемия до 29 януари, като учебният процес е преустановен до 29 януари.

Област Стара Загора удължава грипната епидемия до 31 януари 2023 г., като учебният процес е преустановен до 27 януари, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

На територията на София област е обявена грипна епидемия в периода 20 – 27 януари, като учебният процес е преустановен в периода от 23 – 27 януари. Област Добрич е в грипна епидемия до 25 януари, като учебният процес е преустановен до същата дата.

Временните противоепидемични мерки по отношение на здравната система включват: преустановяване на плановите консултации на бременни жени и деца, преустановяване на профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации в извънболничната помощ. Временно се преустановяват и свижданията в лечебните заведения. Засилва се провеждането на ежедневен филтър в детските заведения, като не се допускат до работа заболели лица от персонала.

Министерството на здравеопазването напомня, че препоръчително е спазването на нефармацевтичните противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, честа хигиена на ръцете и спазването на физическа дистанция – ефективно както за предпазване от ковид, така и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път като грип и остри респираторни заболявания.

Към 23.01.2023 г. заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в област Стара Загора поддържа епидемични стойности 312,20 на 10 000 души население, при 317,01 на 10 000 души население за предходната седмица.

За периода 16.01.2023 – 22.01.2023 г., отново най-висока заболяемост е регистрирана във възрастовата група от 0 до 4 години (1333,30/000), следвана от групата от 5 до 14 години (865,740/000).

РЗИ – Стара Загора продължава да изпраща проби за изследване за грип и ОРЗ в НЦЗПБ – София, като към настоящия момент са изследвани 88 проби, от които при 38 (43,18%) са доказани вирусни причинители, както следва:

 • 16 проби - грипен вирус тип А(H1N1)
 • 8 проби - грипен вирус тип A(H3N2)
 • 4 проби- COVID-19
 • 7 проби - RSV( респираторно-синцитиален вирус)
 • 2 проби - парагрипен вирус 3
 • 1 проба - риновирус

Видно е, че циркулацията на грипния вирус е преобладаваща.

На 23.01.2023 г. се проведе заседание на Областен оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ в област Стара Загора. На заседанието бе представена актуалната обстановка по разпространението на грип и ОРЗ и се обсъдиха противоепидемичните мерки в областта.

Със заповед №РД-01-15/23.01.2023 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора се продължават следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на 24.01.2023 г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. включително:

 1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;
 2. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в АПМП;
 3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения. Допускат се изключения в ситуации на терминално болни.
 4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като деца със симптоми на остри инфекциозни заболявания не се допускат в детското заведение. Недопускане до работа на заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. и проветряване на помещенията на всеки час;
 5. Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора за периода 01.2023 г. – 27.01.2023 г. включително;
 6. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.;
 7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба;
 8. Преустановяване на посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти, за лица под 16 години без придружител.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема