Търгове за продажба на имуществото са крайна мярка спрямо длъжници на НАП

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчита Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лева данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в колцентъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30% повече в сравнение с 2021 г.

nra logo

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от Националната агенция за приходите. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лева са просрочените задължения, събрани от Националната агенция за приходите през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на Министерството на финансите, всички институти и държавни и общински фирми и структури уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на Националната агенция за приходите може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на хората и фирмите да ползват електронните услуги на Националната агенция за приходите с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg