Условия за получаване и предсрочно погасяване бързи кредити

Условия за получаване и предсрочно погасяване на бързи кредити

Общо взето, индустрията на бързите кредити нарасна в страната ни през последните десетина години. Увеличаването на броя на небанковите финансови институции и тяхната популярност означава избягване на дългите и щателни проверки на банковите институции и увеличава възможността да бъде получен кредит при определени условия.

Облекчените условия за получаване на бързи кредити са един от факторите, които правят този вид заем особено популярен в страната ни. В тази статия ще обсъдим накратко какви са условията за получаване на бързи кредити и как можете да ги погасите предсрочно.

Условия за получаване

Главното условие, което е необходимо клиентът да изпълнява, за да може да получи бърз кредит, е да е пълнолетен български гражданин. Нужно е да има навършени 18 години, за да може да се възползва от този тип финансова опция. Кредити не се предоставят на лица под 18 години.

Освен това е необходимо да се предостави лична карта, която служи за проверка на самоличността и за удостоверяване на кредитната история. По лична карта се проверява дали в момента клиентът има някакви кредити към същата или към друга финансова институция, които подлежи да заплати, преди да получи нов заем от типа на бързите кредити.

Допълнително, в редица случаи се изисква предоставянето на документ, осигуряващ финансовата способност кредитът да бъде изплатен. Често това е трудов договор, по възможност – безсрочен. Срочните трудови договори или гражданските договори могат да затруднят получаването на бърз кредит от небанкова финансова институция.

Понякога, при определени суми и кредитни услуги, може да е необходим гарант, който да гарантира изплащането на средствата. С други думи – ако главният кредитополучател не може да изплаща вноските, гарантът удостоверява, че той ще има възможност и желание да поеме това изплащане.

Предсрочно погасяване

Предсрочното погасяване на кредит е активен инструмент за управление на кредитите, който може да бъде използван от всеки кредитополучател и който прави изплащането на кредита далеч по-изгодно. Един типичен метод е изтегляне на кредита за по-дълъг период от време, така че месечната вноска да е по джоба на клиента, а след това изплащането на периодични предсрочни погасителни суми, с което се спестяват разходите, които иначе влизат в лихви.

Предсрочното погасяване се извършва само върху главницата и по предсрочно погасената сума не се дължат лихви. Това е опция, достъпна за всяко физическо лице по ипотечен или потребителски кредит. При неипотечни потребителски кредити има минимални лихвени проценти, които се начисляват върху сумата на погасяване. При плаваща лихва в някои случаи е възможно да не се дължи лихвен процент за предсрочно погасяване.

След предсрочно погасяване може да се запази настоящия размер на месечната вноска и да се намали срока, който остава до пълно погасяване на кредита. Другият вариант е да се намали месечната вноска и да се запази срокът за погасяване. Това води до спестяване на средства, които иначе биха отишли за заплащане на лихви по главницата.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber