Условия за получаване и предсрочно погасяване бързи кредити

Условия за получаване и предсрочно погасяване на бързи кредити

Общо взето, индустрията на бързите кредити нарасна в страната ни през последните десетина години. Увеличаването на броя на небанковите финансови институции и тяхната популярност означава избягване на дългите и щателни проверки на банковите институции и увеличава възможността да бъде получен кредит при определени условия.

Облекчените условия за получаване на бързи кредити са един от факторите, които правят този вид заем особено популярен в страната ни. В тази статия ще обсъдим накратко какви са условията за получаване на бързи кредити и как можете да ги погасите предсрочно.

Условия за получаване

Главното условие, което е необходимо клиентът да изпълнява, за да може да получи бърз кредит, е да е пълнолетен български гражданин. Нужно е да има навършени 18 години, за да може да се възползва от този тип финансова опция. Кредити не се предоставят на лица под 18 години.

Освен това е необходимо да се предостави лична карта, която служи за проверка на самоличността и за удостоверяване на кредитната история. По лична карта се проверява дали в момента клиентът има някакви кредити към същата или към друга финансова институция, които подлежи да заплати, преди да получи нов заем от типа на бързите кредити.

Допълнително, в редица случаи се изисква предоставянето на документ, осигуряващ финансовата способност кредитът да бъде изплатен. Често това е трудов договор, по възможност – безсрочен. Срочните трудови договори или гражданските договори могат да затруднят получаването на бърз кредит от небанкова финансова институция.

Понякога, при определени суми и кредитни услуги, може да е необходим гарант, който да гарантира изплащането на средствата. С други думи – ако главният кредитополучател не може да изплаща вноските, гарантът удостоверява, че той ще има възможност и желание да поеме това изплащане.

Предсрочно погасяване

Предсрочното погасяване на кредит е активен инструмент за управление на кредитите, който може да бъде използван от всеки кредитополучател и който прави изплащането на кредита далеч по-изгодно. Един типичен метод е изтегляне на кредита за по-дълъг период от време, така че месечната вноска да е по джоба на клиента, а след това изплащането на периодични предсрочни погасителни суми, с което се спестяват разходите, които иначе влизат в лихви.

Предсрочното погасяване се извършва само върху главницата и по предсрочно погасената сума не се дължат лихви. Това е опция, достъпна за всяко физическо лице по ипотечен или потребителски кредит. При неипотечни потребителски кредити има минимални лихвени проценти, които се начисляват върху сумата на погасяване. При плаваща лихва в някои случаи е възможно да не се дължи лихвен процент за предсрочно погасяване.

След предсрочно погасяване може да се запази настоящия размер на месечната вноска и да се намали срока, който остава до пълно погасяване на кредита. Другият вариант е да се намали месечната вноска и да се запази срокът за погасяване. Това води до спестяване на средства, които иначе биха отишли за заплащане на лихви по главницата.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg