"Заедно в час" търси нови хора в образователната система

"Заедно в час" търси нови хора в образователната система

В навечерието на международния ден на учителя, “Заедно в час” стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система, които да започнат работа през септември 2017 г. в училищата с най-голяма нужда.

Програма “Заедно в час” дава възможност както на завършващи студенти от всякакви специалности, така и на успешни професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си.

Кандидатури за участие в програмата се приемат до 30 ноември 2016 г. на сайта на организацията. Успешните кандидати ще започнат своето обучение през юли 2017 г. и работа в училище-партньор през учебната 2017 - 2018 г.

По време на двете години, през които ще преподават като част от програмата, участниците ще получават месечен финансов стимул в размер на 500 лв. от “Заедно в час” като допълнение към заплатата от училище.

Преди началото на програмата одобрените участници ще преминат интензивно лятно обучение. То ще включва лекции за придобиване на професионална квалификация „учител“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ако одобрените участници не са придобили такава по време на следването си), както и обучение по международно признатия модел „Преподавай като лидер“. В рамките на двете години учителите преподават и едновременно с това доразвиват необходимите им знания и умения, с които успешно да мотивират учениците си, да планират целенасочено и постоянно да повишават ефективността си.

С постъпването си в програма “Заедно в час” участниците стават част от голяма и сплотена общност от колеги, съмишленици и партньори, които работят заедно в името на една цел – постигане на равен достъп до качествено образование за всички деца в България. След успешното завършване на програмата голяма част от тях продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна, чрез директна работа в училище или инициативи извън него.

Над половината от досегашните 120 завършили програма “Заедно в час” продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството, отчитат от организацията.

www.infoz.bg