Минималната работна заплата става 610 лева

Минималната работна заплата за страната в България от 1 януари 2020 г. вече е 610 лева. Повишава се с 50 лева спрямо 2019 г. Заедно с нея нараства и приравненият към нея минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се хора - също на 610 лева. Запазва се без промяна максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лева.

Минималните заплати на учителите ще бъдат увеличени с над 17% от 1 януари 2020 г. Така долният праг на възнаграждението на педагогическите специалисти (учители, възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници и други) става 1085 лева при сегашни 920 лева. За старшите учители и старши възпитатели е предвидено минимално възнаграждение в размер на 1120 лева, а за главен учител или възпитател - 1176 лева. С 15 % ще бъдат увеличени заплатите на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане през 2020 г.

zaplata uchiteli

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема