Средният осигурителен доход в България за август е 804,44 лева

Средният осигурителен доход в България за август е 804,44 лева

Размерът на средния осигурителен доход за страната за август 2017 г. е 804,44 лв., обяви Националният осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. е 801,86 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

www.infoz.bg

Теми: