Минималната заплата става 650 лева. Със 17% ще нараснат заплатите на учителите

Минималната месечна работна заплата в България от 1 януари 2021 г. става 650 лева – това е с 40 лева повече в сравнение с изминалата година. С 10% се увеличават бюджетните заплати. За 2021 г. са планирани средства за осигуряване на увеличението с 30% на трудовите възнаграждения (направено от 1 август 2020 г.) на заплатите в администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от ковид-19.

zaplata

Промени има и в месечните детски надбавки. Семействата с доход до 410 лева на човек ще получават по 40 лева месечна помощ за отглеждане на едно дете, а за две – 90 лева. Месечната помощ за най-нискодоходните семейства с три деца е в размер на 135 лева, за четири деца – 145 лева, като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лева. Ако пък дохода на член от семейството е в диапазон от 410 до 510 лева, то тогава помощта е 80% от сумата на месечните надбавки за децата на най-нискодоходните семейства. Месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лева.

Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, според вид и степен на увреждането, или степен на трайно намалена работоспособност, е между 930 и 350 лева.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи и осми клас е 300 лева. Предвижда се 17% ръст на учителските заплати и 15% на възнагражденията в МВР. На пенсионерите с пенсия от 300 лева и една стотинка до 369 лева включително ще се отпусне еднократна годишна финансова подкрепа за храни в размер на 120 лева.

www.infoz.bg  www.infoz.bg