програма за саниране на сгради

Националната програма за саниране на сгради ще продължи през 2018 г.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи, че се очаква следващата година да продължи изпълнението на недовършените проекти по националната програма за саниране, а евентуално ново финансиране от държавния бюджет за програмата да се иска през 2019 г.

През 2018 г. и 2019 г. трудно ще приключим със сградите, които понастоящем са одобрени с договор с Българската банка за развитие, с ресурса, който имаме, коментира министърът след участието си във форум "Строителството през 2018 г. - перспективи и предизвикателства". Следващата година предстои изпълнението на поне още 700 сгради, имаме да изразходваме над 1,5 млрд. лева, изтъкна Нанков и добави, че в момента в процес на реализация са 606 сгради.

Работната група по промените в програмата е подготвила подобрения в методическите указания на процеса и координацията на изпълнението на проектите, в областта на контрола и за мониторинг на процеса от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и компетентните институции. Подготвени са предложения за диверсифициране на референтните цени по дейности, което по думите на министъра е справедлив модел, защото с настоящите цени трудно биха могли да бъдат обхванати сгради с конструктивни проблеми. Той напомни, че се дебатира по това занапред програмата да стане със съфинансиране от страна на участниците в нея.

Министър Николай Нанков напомни, че ценовите оферти по обществената поръчка за тол системата се очаква да бъдат отворени другата седмица. Ако няма обжалвания, министърът прогнозира, че договорът с изпълнителя може да бъде сключен в началото на октомври, ако комисията приключи тогава работа и няма обжалване, каквото министърът очаква да има.

www.infoz.bg

На подобна тема