жилищни блокове санирани в област Стара Загора

100 жилищни блока са санирани в област Стара Загора

Точно 100 жилищни блока в област Стара Загора са с напълно завършено саниране, финансирано чрез Националната програма за енергийна ефективност. От тях 68 са в град Стара Загора.
В областта до този момент от програмата са обхванати 111 многофамилни жилищни сгради.

Работата по 11 от тях продължава и в през септември 2018 година. Жители на Казанлък, Раднево, Гълъбово и Павел баня също се възползваха от обновяването и подобряването на енергийната ефективност на жилищата им.

От старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до края на август 2018 година в България са обновени 1364 от общо 2022 сгради, които имат сключени договори за целево финансиране с Българската банка за развитие. Продължава работата по останалите участващи в програмата сгради. По 336 жилищни блока се изпълняват строително-монтажни дейности, а другите предстои да бъдат санирани.

Най-много завършени сгради има в областите Бургас (181), Благоевград (169) и Хасково (137), следват Стара Загора и Пазарджик.

В община Бургас са обновени 161 сгради, по 40 се работи, а 4 са със стартирали дейности по техническо обследване. Сключените договори за целево финансиране в общината са 205.

138 са завършените сгради в община Благоевград. По пет сгради се извършват строително-монтажни дейности. Те са последните в общината със сключени договори за целево финансиране.

В община Хасково са сключени договори за целево финансиране със 111 сдружения на собственици. Енергийноефективни мерки вече са въведени в 71 жилищни многофамилни сгради, още 6 са в изпълнение, а 24 са със стартирали дейности по техническо обследване.

В Стара Загора са въведени в експлоатация 68 сгради и се работи по 7, като след тяхното завършване в общината ще са обновени всички сгради, одобрени за участие в програмата. Заедно с това по други програми на в Стара Загора са изградени или напълно обновени десетки детски площадки, места за паркиране на автомобили и зелени площи. 

В Пазарджик са завършени всички 41 сгради със сключени договори за целево финансиране.

Информация за напредъка в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема