В детски заведения в Казанлък се въвеждат мерки за повишаване на енергийната ефективност

По програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще се реализират проекти за повишаване на енергийната ефективност в Казанлък. Енергийният министър Теменужка Петкова и кметът на града Галина Стоянова посетиха на 8 септември 2015 г. трите детски градини и двете ясли, които предстои да бъдат обновени.

Галина СтояноваОбщата стойност на финансовата помощ е 653 хил. лв.

Галина Стоянова увери, че реализацията на проектите и изразходването на средствата за енергийна ефективност ще бъдат проследени по време на целия процес.

Министър Петкова подчерта, че изпълнението на мерките по енергийна ефективност ще допринесе за намаляване на енергийните разходи в детските заведения и на емисиите парникови газове с над 100 тона на година.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерството на енергетиката)

На подобна тема