На 15 април влиза в сила забраната за любителския риболов

В рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, забраната е за периода от 15 април до 31 май 2018 г. В обекти, които са от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е от 1 май до 15 юни.

fishing

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: