В Стара Загора ще обсъдят опасността от разпространение на инфекция при шарана

В Стара Загора ще обсъдят опасността от разпространение на инфекция по шарана

Работна среща с ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и други институции ще се проведе на 17 юли от 11:00 часа в Тракийски университет - Стара Загора.

Тя е провокирана от засиления обществен интерес по отношение на опасностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България.

Заболяването е включено в Наредба 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни.

Целта на срещата е институциите да изградят стратегия за предотвратяване на възможностите от разпространение на това опасно заболяване, което би оказало неблагоприятно въздействие върху рибните ресурси.

www.infoz.bg

На подобна тема