Уловът на щука е забранен до 30 април

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури забранява улова на щука от 15 февруари до 30 април 2016 г. През периода не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние.

ЩукаЦелта на ограничението е да се създадат оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби.

В случаите на улов по време на забраната, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

Най-четеното от последните дни