Уловът на щука е забранен до 30 април

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури забранява улова на щука от 15 февруари до 30 април 2016 г. През периода не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние.

ЩукаЦелта на ограничението е да се създадат оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби.

В случаите на улов по време на забраната, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.

infoz autor www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24