В Регионален исторически музей - Стара Загора не искат Ангел Динев за директор

Преди дни Върховен касационен съд на Република България се произнесе по дело за трудово-правен спор, свързано с директорското място в Регионален исторически музей - Стара Загора. Съдът реши, че уволненият през август 2015 година Ангел Динев трябва да бъде възстановен на поста.

angel dinevРешението на Върховния касационен съд е от 31 юли 2018 година и е окончателно. То потвърждава решението на Старозагорския окръжен съд от май 2016 година. Ангел Динев беше уволнен дисциплинарно със заповед на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, който му е работодател, на 6 август 2015 г. Мотивът за това беше, че Динев е открил конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност „История на България”, без да са налице законови основания, като по този начин злоупотребил с доверието на работодателя и е уронил доброто му име и това на ръководената от него институция.

Според върховните съдии предприетите от Динев действия не могат да бъдат квалифицирани като тежко нарушение, което да даде основание за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание, а уволнението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Дни след решението на Върховен касационен съд Ангел Динев каза, че няма да заяви категорично дали ще се върне на директорското място, но е удовлетворен от решението на съда.

Днес, 9 август, синдикалните организации и служители на Регионален исторически музей - Стара Загора изпратиха писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров, в което заявяват категорично, че не желаят Ангел Динев да бъде върнат на работа като директор на музея.

Публикуваме писмото без редакция.

* * *

Уважаеми г-н Тодоров,

Във връзка с решението на Върховния касационен съд от 31 юли 2018 г. за възстановяване на длъжността Директор на Регионален исторически музей - Стара Загора на г-н Ангел Динев, мнението на служители на музея, включително и на членове на синдикалните организации на КНСБ и „Подкрепа”, е, че не желаем връщането на г-н Динев за ръководител на институцията. Имайки предвид сериозното Ви и отговорно отношение към музейното дело, пряко свързано с развитието на града ни като културно-исторически център и туристическа дестинация вярваме, че ще се съобразите със становището ни.

Връщането на г-н Ангел Динев на ръководния пост Директор на Регионален исторически музей - Стара Загора ще компрометира работата на музея, поради липсата на управленски качества на г-н Динев и непригодността му за заемането на тази длъжност. Това ни становище е обосновано, предвид това че сме го опознали, за времето през което заемаше длъжността и всички ние сме потърпевши от начина му на работа, при което страда развитието на музейното дело като цяло в града ни. Мотивите ни в тази връзка са следните:

За времето от 1 година и 7 месеца, в което г-н Динев беше директор, създаде атмосфера на напрежение и страх сред колектива. Стигна до необосновани гонения, крайности и уволни колега с дългогодишен стаж. Въпреки липсата на управленски опит, той не се консултираше по въпроси, касаещи институцията, а когато това ставаше, не зачиташе мнението на колегите-специалисти. Най-фрапиращият пример е с неправомерното обявяване на конкурс за „доцент” в областта на новата история, военни науки (от музея само той отговаряше на критериите), за което зам.-министрите на културата и на образованието, както и съдът постановиха, че е незаконосъобразно. Така наяве излезе фактът, че се интересува само от собственото си израстване.

Така изложеното, както и множество други ситуации, добре известни на ръководството на Община Стара Загора, сочат, че през всичкото време г-н Динев управляваше еднолично и авторитарно. Пролича негов изключително сериозен недостатък - липса на комуникативност, липса на умения да общува с колегите си, незачитане авторитета им, проявяване на ненужна и безсмислена упоритост при вземане на решения. Пролича и неумението му да работи в екип. Сведе пиар политиката на музея до ниво, в електронната страница на музея и Facebook профила на институцията да присъства най-вече неговият образ и събитията, в които той участва. Това беше съпътствано с уронване на престижа както на музея, така и на отделни утвърдени специалисти.

Г-н Динев не водеше конструктивен и добронамерен диалог с двете синдикални организации в музея - КНСБ и „Подкрепа”. Упражни натиск върху отделни профсъюзни членове в опити да ликвидира организацията на „Подкрепа”. Ето защо и двете синдикални организации подкрепят становището на колектива.

Служители в Регионален исторически музей - Стара Загора

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24