Близо 2 млн. лева са изплатени на розопроизводителите

Близо 2 млн. лева са изплатени на розопроизводителите

Държавен фонд „Земеделие“ изплати на розопроизводителите 1 921 520 лв. по схемата на минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани.

Подпомагането се предоставя на площ и е за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена от МЗХГ след подаване на всички заявления за участие по схемата. Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 15 хил. евро ( 29 337,45 лв.) за период от три последователни данъчни години.

Розопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за престижа на България в международната търговия с натурални етерични масла.

www.infoz.bg  www.infoz.bg