Община Братя Даскалови обяви обществена поръчка за пътни ремонти за близо 7 млн. лева

Община Братя Даскалови обяви обществена поръчка за ремонт на 13 км общински пътища по проект „Реконструкция на общинските пътища: Братя Даскалови – Гранит, Братя Даскалови – Верен и част от общински път Мирово – Опълченец”, с прогнозна стойност 6 776 321,33 с ДДС.

На 21 февруари кметът на Общината Иван Танев подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020. Срокът за изпълнение на договора е тригодишен.

Ако обществената поръчка не бъде обжалвана, строително-монтажните дейности ще започнат още през тази есен.

По време на предишния мандат на Иван Танев беше изпълнен още един голям проект на стойност около 6 млн. лв., в рамките, на който бяха ремонтирани 12 км общински пътища: Братя Даскалови – Малък дол, Голям дол – Малък дол, Малък дол – Марково, Марково – Медово, Верен – Медово и Найденово – Съединение.

bratia daskalovi 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема