Приемът на документи по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони започва на 4 юли

От 4 юли до 12 август 2016 г. ще се приемат заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони.

Периодът за кандидатстване е определен със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

Бюджетът на финансовата помощ по подмярката за приетите заявления е в размер на левовата равностойност на 30 млн. евро.

Какви са условията за кандидатстване?

cow

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема