Минималната работна заплата става 560 лева

Минималната работна заплата се повиши с 9,8% и от 1 януари 2019 г. е 560 лева. Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

walletНарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на Брутния вътрешен продукт през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата е 3,37 лева, реши правителството.

www.infoz.bg  www.infoz.bg