„Градус“ АД разширавя производството си на бройлери с нови мощности

Производителят на пилешко месо и колбаси „Градус“ АД е изградил нов център за бройлери, който се намира в село Маджерито, община Стара Загора. Общата сума на инвестицията е близо 2,4 млн. лева. Центърът има капацитет от 233 хил. броя птици – бройлери, като към днешна дата функционира при пълно натоварване.

Обектът се състои от 6 сгради и 12 халета, като всяко е с площ от 900 кв. метра функционална застроена площ. В процес на изграждане е и „Център 7“ за бройлери, който също се намира в село Маджерито и е със същите параметри. gradusОчакванията са да бъде завършен през 2019 г., уточняват от дружеството чрез съобщение до Българска фондова борса.

В средата на октомври 2018 г. чрез дъщерното си дружество „Градус - 98“ АД компанията завърши изграждането и на нов център за основно стадо родители, който се намира в село Червена вода, община Русе. Центърът се състои от 6 сгради и 12 халета, като всяко хале е с 864 кв. метра застроена площ. Направената инвестиция възлиза на обща стойност от малко над 3,5 млн. лева.

Акциите на „Градус“ бяха качени за търговия на Българска фондова борса в началото на август 2018 г., като в момента цената им е 1,66 лева за брой. Това е под цената на първичното публично предлагане (1,80 лева за акция).

www.infoz.bg  www.infoz.bg