„Градус“ финализира ключов проект от инвестиционната си програма

Производителят на пилешко месо и колбаси „Градус“ АД приключи приоритетно важен проект от инвестиционната си програма. Чрез дъщерното си дружество „Градус-98“ АД компанията е завършила изграждането на нов център за основно стадо родители, който се намира край село Червена вода, община Русе.

gradus logoТози обект е записан в Проспекта за публично предлагане на дружеството, съобщават от компанията чрез сайта на Българска фондова борса. Центърът край село Червена вода се състои от 6 сгради и 12 халета, като всяко хале е с 864 кв. метра функционална застроена площ. Максималният капацитет на базата е 72 360 броя птици – родителски стада за бройлери и към днешна дата е изцяло покрит, поясняват от дружеството. Направената инвестиция възлиза на обща стойност от малко над 3,5 млн. лева. В процес на изграждане е и „Център Север - 4“ за подрастващи родители, който също се намира в село Червена вода, община Русе. Той се състои от 7 сгради и 14 халета, като очакванията са той да бъде завършен до края на 2018 г.

Около месец преди инвестиционното публично предлагане на „Градус“ изпълнителния директор на дружеството Ангел Ангелов обясни, че по-голямата част от средствата, набрани от публичното предлагане, ще бъдат инвестирани в така наречения хетчинг сегмент – нови мощности за родителски стада. В края на миналия месец производителят на пилешко месо потвърди поетия ангажимент към инвеститорите да предложи на Годишното общо събрание на акционерите през 2019 г. минимум 90% от печалбата на дружеството да бъде разпределена под формата на дивидент към акционерите.

През юни 2018 г. "Градус" осъществи IPO, привличайки малко над 40 млн. лева при цена на акция от 1,80 лева, а от август 2018 г. акциите ѝ се търгуват свободно на БФБ АД на цени между 1,71 лева и 1,85 лева за една ценна книга.

www.infoz.bg  www.infoz.bg