„Ате пласт“ ще завърши изграждането на новото си предприятие до края на 2022 г.

„Ате пласт“ – водещ производител на гъвкави полимерни фолиа и опаковки за индустрията – прави инвестиция за изграждане на ново предприятие в Стара Загора. Това е част от дългосрочната стратегия на „Ате пласт“ за разширение на производствената база и за увеличение и автоматизиране на производствените мощности. Финансирането е чрез кредит, който е в размер на над 16,3 млн. лева.

ate plast

Производството в новото предприятие на „Ате пласт“ ще включва печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки за хранително-вкусовата, строителната, мебелната, хигиенната и санитарна промишленост.

Финансирането е осигурено от клона на Банка ДСК в Стара Загора, съвместно с дъщерното дружество на банката „Регионален фонд за градско развитие“ АД. В края на 2021 г. е сключен договор за кредит, чрез който „Ате пласт“ ООД ще осъществи изграждането и оборудването на нова фабрика за печат на гъвкави опаковки в Индустриална зона „Загоре“ в Стара Загора. От тази сума над 6 млн. лева са средства, предоставени чрез Инициатива JESSICA, Оперативна програма „Региони в растеж“ (2007 – 2013) и Фонда на фондовете („Фонд, мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД).

Строителните дейности се очаква да бъдат завършени и фабриката да е изцяло функционираща до края на 2022 г., като в новия завод ще се открият 21 нови работни места.

Изпълнението на проекта е част от мисията на „Регионален фонд за градско развитие“ и Банка ДСК да финансира проекти с висока обществена значимост в подкрепа на местната икономика и развитие на различни сфери от градския живот – уточняват от банката. Фондът, съвместно с Банка ДСК, управлява чрез мандат от Фонда на фондовете средствата по инициатива JESSICA, предназначени за шестте големи града в страната след София – Стара Загора, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Плевен, както и ресурса по финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за градовете Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен, Разград, Свищов, Силистра, Търговище и Шумен.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема