Демонстрират пръстовия идентификатор в Университетска болница в Стара Загора

На 12 септември от 12:00 часа в Университетската многопрофилна болница „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора ще бъде направена демонстрация на пръстовия идентификатор за работа с пациенти. 

biometricsЩе присъстват зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и подуправителят на НЗОК Иванка Кръстева. След това те ще проведат среща с управители на здравни заведения от региона.

www.infoz.bg