Вятърен парк „Свети Никола“ отбеляза рекорд в производството на вятърна енергия през януари 2022 г.

Своеобразен рекорд в производството на вятърна електроенергия отбеляза ВяЕЦ „Свети Никола“. Най-големият вятърен парк в България произведе през януари 2022 г. близо 55 500 мегаватчаса (MWh) възобновяема електроенергия. Това е най-голямото количество електроенергия, произвеждано за месец от вятърните турбини на парка от пускането му в търговска експлоатация през 2010 г.

То се равнява на средното месечно потребление на 185 000 български домакинства. Благодарение на работата на вятърен парк „Свети Никола“ домакинствата в област като Варна са използвали през месец януари 2022 г. изцяло възобновяема енергия, с което са допринесли за ограничаване на климатичните промени.

AES 04.09.2020 4 1

През първия месец на 2022 г. ТЕЦ AES Гълъбово осигури над 8% от потребената в страната електроенергия. В студените зимни дни на януари най-модерната въглищна централа генерира 337 520 MWh, което е ръст с 11% спрямо януари 2021 г. Това количество се равнява на средното месечно потребление на повече от 1,1 милиона български домакинства.

През януари 2022 г. Вятърната електроцентрала „Свети Никола“ и ТЕЦ AES Гълъбово са генерирали 10% от потребената електроенергия в страната. Т.е. всеки десети киловатчас електроенергия у нас през януари е бил осигурен от централите на AES България. Всичко това за пореден път показва изключително важната роля, която играят ВяЕЦ „Свети Никола“ и ТЕЦ AES Гълъбово, за енергийната сигурност на страната и стабилността на енергийната система.

За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.

За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За AES
Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес.

За повече информация, посетете www.aes.com.

AES Bulgaria 07.10.2021

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема